Peces injectades

Mostra de peces injectades a Inmolmat, per a diferents sectors

  • Tapa alternador automòbil
  • Caixa i tapa localitzador GPS
  • Tapa quadre elèctric
  • Element quadre elàctreric
  • Indicador vàlvula
  • Carcassa vàlvula