PENETRACIÓ (EDM)

 

- Mecanitzats no passants complicats o no possibles per arranc de viruta

- Peces trempades

- Entalles cegues per xavetes

- Extracció de mascles de roscat trencats,