Electroerosió

Realitzem mecanitzats amb electroerosió (EDM i WEDM) sobre qualsevol acer o altre material electroconductor, sense límit de duresa, des de la forma més simple a la més complexa.

Disposem de màquines d'última generació que permeten aconsseguir  alta precisió i rugositats molt baixes.